Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 3622

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Juraj Glejdúra

Adresa dodávateľa: Nová Lesná 216, 059 86

IČO dodávateľa: 3622

Predmet zmluvy: Vzájomná zámena pozemkov na parc.č.KNC 966/7, KNC č.190.

Zmluvná cena: 45.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 03.06.2022

Datum zverejnenia: 13.06.2022

Dokumenty Pdf Glejdura.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Pondelok 13. Jún 2022 11:22 )