Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o poskytovaní služby

Identifikácia

Číslo zmluvy: 29722

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Popradská tlačiareň s.r.o.

Adresa dodávateľa: Popradskej brigády749/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44021763

Predmet zmluvy: Spracovanie, príprava tlačových foriem, tlač monografie obce.

Zmluvná cena: 21.90 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.07.2022

Datum zverejnenia: 04.08.2022

Dokumenty Pdf Zmluva Monografia obce.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Štvrtok 04. August 2022 12:42 )