Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: 13/21

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: BBG stav s.r.o.

Adresa dodávateľa: Krompecherova 3935/11, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 44310269

Predmet zmluvy: Predmetom je rozšírenie dopravnej infraštruktúry v obci Nová Lesná

Zmluvná cena: 62296.80 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 29.09.2021

Datum zverejnenia: 04.08.2022

Dokumenty Pdf BBG stav 13-21.pdf ( veľkosť: 1,7 MB, aktualizované: Štvrtok 04. August 2022 14:54 )