Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o dielo

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Timotej Zavacký

Adresa dodávateľa: Školská 447/17, Markušovce

IČO dodávateľa: 9602298255

Predmet zmluvy: Honorár za koncert počas dní obce 24.8.2022.

Zmluvná cena: 300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 24.08.2022

Datum zverejnenia: 25.08.2022

Dokumenty Pdf Zavacký.pdf ( veľkosť: 536,8 KB, aktualizované: Štvrtok 25. August 2022 14:45 )