Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok k zmluve o dodávke elektriny

Identifikácia

Číslo zmluvy: 5100307520

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Východoslovenská energetika a.s.

Adresa dodávateľa: Mlynská 31, 042 91 Košice

IČO dodávateľa: 44483767

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je združená dodávky elektriny BIZNIS

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 07.09.2022

Datum zverejnenia: 08.09.2022

Dokumenty Pdf Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny.pdf ( veľkosť: 174,5 KB, aktualizované: Štvrtok 08. September 2022 14:02 )