Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o vytvorení autorského diela

Identifikácia

Číslo zmluvy: NR SR č.618/2003 Z.z

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Mgr. Boris Švirloch

Adresa dodávateľa: Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 19031981

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je záväzok autora vytvoriť dielo pre objednávateľa-Jazyková a štylistická korektúra autorských textov

Zmluvná cena: 702.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.09.2022

Datum zverejnenia: 08.09.2022

Dokumenty Pdf 20220908130503275.pdf ( veľkosť: 74 KB, aktualizované: Štvrtok 08. September 2022 14:10 )