Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing.Daniela Dudová

Adresa dodávateľa: Levočská 212/10, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 42088291

Predmet zmluvy: Audit účt.uzávierky, overenie výr.správy, overenie dodržiavania rozpočtových pravidiel

Zmluvná cena: 1860.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 12.09.2022

Datum zverejnenia: 12.09.2022

Dokumenty Pdf Audit.zmluva.pdf ( veľkosť: 2,5 MB, aktualizované: Pondelok 12. September 2022 09:59 )