Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zámenná zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing.Jozef Fábry

Adresa dodávateľa: Štefánika 159, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 421009

Predmet zmluvy: Zámena pozemkov KNE 1224/2 na LV 389 s obcou Nová Lesná na LV 1 KNC 1590/3

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 26.09.2022

Datum zverejnenia: 26.09.2022

Dokumenty Pdf ZZ Fábry.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Pondelok 26. September 2022 12:21 )