Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o vytvorení autorského diela

Identifikácia

Číslo zmluvy: NR SR č.618/2003 Z.z

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Mgr. Boris Švirloch

Adresa dodávateľa: Severná 1480/6, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 08092022

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je autorske dielo Monografia obce Nová Lesná

Zmluvná cena: 550.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.09.2022

Datum zverejnenia: 02.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf svirloch.pdf ( veľkosť: 1 MB, aktualizované: Streda 02. November 2022 14:36 )