Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o vytvorení autorského diela-oprava

Identifikácia

Číslo zmluvy: NR SR č.618/2003 Z.z

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing. Iveta Bujnová

Adresa dodávateľa: Lipová č.104, 059 86 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 03112022

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je autorske dielo Monografia obce Nová Lesná

Zmluvná cena: 150.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.09.2022

Datum zverejnenia: 03.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Bujnová.pdf ( veľkosť: 1,2 MB, aktualizované: Štvrtok 03. November 2022 07:58 )