Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec.bremena

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva §50 Ob.zákon.

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Milan Oravec a manž. Eva Oravcová

Adresa dodávateľa: 04461 Zlatá Idka č. 282

IČO dodávateľa: 17102022

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena vo forme práve uloženia a strpenia inžinierskych sieti

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 17.10.2022

Datum zverejnenia: 03.11.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Oravec.pdf ( veľkosť: 1,4 MB, aktualizované: Štvrtok 03. November 2022 08:20 )