Obec Nová Lesná

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 178/OPDR/2022

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Správa Tanapu- SR

Adresa dodávateľa: Tatranská Lomnica č.66, 05960 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 54435293

Predmet zmluvy: Predmetom nájmu je grafické umiestnenie k.ú. Nová Lesná vyznačené na kópiách mapy, ktoré tvoria súčasť zmluvy

Zmluvná cena: 1.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 10.09.2022

Datum zverejnenia: 15.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva TANAP.pdf ( veľkosť: 2,6 MB, aktualizované: Štvrtok 15. December 2022 13:23 )