Obec Nová Lesná

Zmluva

Dohoda č.22

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dohoda č.22/36/010/4

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad

Adresa dodávateľa: Hraničná 667/13, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 30794536

Predmet zmluvy: Predmetom dohody je záväzok organizátora realizovať bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody o pomoci v hmotnej núdzi

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.12.2022

Datum zverejnenia: 15.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf dohoda ÚP.pdf ( veľkosť: 2,7 MB, aktualizované: Štvrtok 15. December 2022 13:28 )