Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok k mandátnej zmluve zo dňa 9.6.2014

Identifikácia

Číslo zmluvy: Dodatok

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Martin Majerčák

Adresa dodávateľa: Štúrova 66/56, 05935 Batizovce

IČO dodávateľa: 45676178

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je odmena mandatára za funkciu technika BOZP

Zmluvná cena: 45.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.12.2022

Datum zverejnenia: 22.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Majerčák.pdf ( veľkosť: 722,7 KB, aktualizované: Štvrtok 22. December 2022 12:33 )