Obec Nová Lesná

Zmluva

Verejnoprávna zmluva preneseného výkonu ŠS

Identifikácia

Číslo zmluvy: Verejnoprávna zmluva

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Mesto Vysoké Tatry

Adresa dodávateľa: Starý Smokovec 1, 06201 Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 00326585

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je zabezpečiť spoločnú činnosť pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku

Zmluvná cena: 8000.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 22.12.2022

Datum zverejnenia: 22.12.2022

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Vysoke Tatry.pdf ( veľkosť: 865,5 KB, aktualizované: Štvrtok 22. December 2022 12:52 )