Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o dielo a poskytovaní služieb

Identifikácia

Číslo zmluvy: Podľa obch.zákonníka

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: WEBY GROUP, s.r.o

Adresa dodávateľa: Nižovec 2a, 960 01 Zvolen

IČO dodávateľa: 36046884

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je grafické riešenie výrobku a prevádzka diela

Zmluvná cena: 549.20 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 02.01.2023

Datum zverejnenia: 05.01.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva - weby group.pdf ( veľkosť: 4,1 MB, aktualizované: Štvrtok 05. Január 2023 11:15 )