Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o spolupráci č.PF/71/2023/29

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva o spolupráci

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Adresa dodávateľa: Národná č.12, 974 01 Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 30232295

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je spolupráca pri zabezpečení pedagogickej praxe v cvičnej škole v procese realizácie študentov fakulty UMB

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 06.02.2023

Datum zverejnenia: 08.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva MŠ.pdf ( veľkosť: 193,7 KB, aktualizované: Streda 08. Február 2023 15:22 )