Obec Nová Lesná

Zmluva

Zmluva o poskytovaní fin. príspevku Regióny

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva č.131202216

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ekofond SPP, n.o.

Adresa dodávateľa: Mlynské nivy 4924/44A, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 52116166

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je poskytnúť fin. príspevok na projekt ,,Farebná obec,, v grantovom programe Regióny 2022, ochrana ŽP

Zmluvná cena: 2300.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 19.01.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva SPP.pdf ( veľkosť: 240,9 KB, aktualizované: Piatok 24. Február 2023 11:29 )