Obec Nová Lesná

Zmluva

Dodatok č.1 O poskytovaní finančného príspevku

Identifikácia

Číslo zmluvy: IROP-P892-512-003-00

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: PRO TATRY, o.z.

Adresa dodávateľa: 059 52 Stará Lesná č.157

IČO dodávateľa: 42232431

Predmet zmluvy: predmetom je úprava práv a povinností medzi MAS a užívateľom pri príspevku zo strany MAS

Zmluvná cena: 61750.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 13.01.2023

Datum zverejnenia: 24.02.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf Zmluva IROP.pdf ( veľkosť: 1,3 MB, aktualizované: Piatok 24. Február 2023 11:44 )
Pdf dodatok k zmluve.pdf ( veľkosť: 366,9 KB, aktualizované: Piatok 24. Február 2023 11:44 )