Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Občiansky zákon.č.40

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Fábry

Adresa dodávateľa: 059 86 Nová Lesná, M.r.Štefánika č.159

IČO dodávateľa: 08032023

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi predávajúcim obec Nová Lesná a kupujúcim Ing. Jozef Fábry

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 08.03.2023

Datum zverejnenia: 08.03.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf ZZ_Fabry_obec.pdf ( veľkosť: 672,4 KB, aktualizované: Streda 08. Marec 2023 15:03 )