Obec Nová Lesná

Zmluva

Poistná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 9160157608

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: UNIQA poisťovňa, a.s.

Adresa dodávateľa: Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava

IČO dodávateľa: 53812948

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je poistenie majetku Projekt IROP

Zmluvná cena: 498.96 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 30.03.2023

Datum zverejnenia: 04.04.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf uniqa 2.pdf ( veľkosť: 436,3 KB, aktualizované: Utorok 04. Apríl 2023 08:52 )
Pdf uniqa 1.pdf ( veľkosť: 164,2 KB, aktualizované: Utorok 04. Apríl 2023 08:52 )