Obec Nová Lesná

Zmluva

Zámenná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Obč. zák. č.40/1964

Názov objednávateľa: Obec Nová Lesná

Adresa objednávateľa: Jána Stilla č.75, 05986 Nová Lesná

IČO objednávateľa: 00326445

Názov dodávateľa: Ing. Jozef Fábry

Adresa dodávateľa: M.R. Štefánika 159, 05986 Nová Lesná

IČO dodávateľa: 31032023

Predmet zmluvy: Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi Ing. Jozefom Fábrym a obcou Nová Lesná parc. KNC č.1590/1

Zmluvná cena: 0.00 € s DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 31.03.2023

Datum zverejnenia: 19.04.2023

URL adresa verejného obstarávania

Dokumenty Pdf 20230419084958545.pdf ( veľkosť: 123,1 KB, aktualizované: Streda 19. Apríl 2023 10:31 )