Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.09.2022
Crz:12.09.2022 10:51
Audit účt.uzávierky, overenie výr.správy, overenie dodržiavania rozpočtových pravidiel
Zmluva
1860.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing.Daniela Dudová 12.09.2022
08.09.2022
Crz:08.09.2022 17:04
Predmetom zmluvy je združená dodávky elektriny BIZNIS
5100307520
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská energetika a.s. 07.09.2022
08.09.2022
Crz:08.09.2022 17:04
Predmetom zmluvy je záväzok autora vytvoriť dielo pre objednávateľa-Jazyková a štylistická korektúra autorských textov
NR SR č.618/2003 Z.z
702.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr. Boris Švirloch 08.09.2022
30.08.2022
Crz:30.08.2022 12:05
Zriadenie vecného bremena po ukončení prác na zaťažených pozemkoch.
86/22/AZ
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 18.08.2022
25.08.2022
Crz:26.08.2022 01:06
Honorár za koncert počas dní obce 24.8.2022.
Zmluva o dielo
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Timotej Zavacký 24.08.2022
08.08.2022
Crz:08.08.2022 17:09
Zmeny a doplnky územného plánu obce
22012022
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Arching SNV s.r.o. 22.01.2022
04.08.2022
Crz:05.08.2022 12:11
Predmetom je rozšírenie dopravnej infraštruktúry v obci Nová Lesná
13/21
62296.80 € s DPH Obec Nová Lesná BBG stav s.r.o. 29.09.2021
04.08.2022
Crz:05.08.2022 12:11
Predmetom je vybudovanie parkoviska pri materskej škole v obci Nová Lesná.
12/21
7497.79 € s DPH Obec Nová Lesná BBG stav s.r.o. 28.09.2021
04.08.2022
Crz:05.08.2022 12:11
Spracovanie, príprava tlačových foriem, tlač monografie obce.
29722
21.90 € s DPH Obec Nová Lesná Popradská tlačiareň s.r.o. 29.07.2022
28.06.2022
Crz:28.06.2022 08:08
Výstavba inžinierských sieti
20622
0.00 € s DPH BDI s.r.o. Obec Nová Lesná 20.06.2022
15.06.2022
Crz:15.06.2022 12:11
Poistenie majetku a osôb UNIQA a.s.
9160143686
293.25 € s DPH Obec Nová Lesná UNIQA poisťovňa a.s. 07.06.2022
13.06.2022
Crz:13.06.2022 12:11
Záväzok zabezpečiť obci Nová Lesná dodávku elektriny.
8222
20.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská energetika a.s. 08.02.2022
13.06.2022
Crz:13.06.2022 12:11
Vzájomná zámena pozemkov na parc.č.KNC 966/7, KNC č.190.
3622
45.00 € s DPH Obec Nová Lesná Juraj Glejdúra 03.06.2022
01.06.2022
Crz:01.06.2022 12:11
Rekonštrukcia časti strechy domu smútku v Novej Lesnej.
Dodatok č.1
4919.27 € s DPH Obec Nová Lesná Metrotile CE s.r.o. 30.05.2022
09.05.2022
Crz:10.05.2022 17:13
Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 1400€ na zabezpečenie mater-tech.vybavenia členov DHZO
1422432
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 09.05.2022
Zobrazených 31 - 45 z celkových 297.
1 3 5 6 7 8 9 19 20