Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.11.2016 Prevod vlastníckeho práva parc. č.KNC č.42
Kúpna zmluva OZ č.40
5600.00 € s DPH Mgr.Jakub Tonkovič s manž.Mgr. Lucia Tonkovičová Obec Nová Lesná 26.10.2016
31.10.2016 Prevod vlastníckeho práva parc. KNC č.186/2
Kúpna zmluva OZ č.40
1700.00 € s DPH František Kolej Obec Nová Lesná 26.10.2016
27.09.2016 Dodatok č.1 podľa skutočných vykon.prác
02-07/2016
43338.55 € s DPH Obec Nová Lesná KRYPTON, s.r.o 15.08.2016
22.06.2016 Odpredaj pozemku KN C Nová Lesná
Dodatok č.1
673.20 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 20.06.2016
09.05.2016 Kúpa pozemku KN C 729/5 k.ú.Nová Lesná
Kúpna zmluva
673.20 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 06.05.2016
21.03.2016 Predmetom stavby je zriadenie novej trafostanice
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská,distribučná a.s. 21.03.2016
21.03.2016 Predmetom je prevod vlastníckeho práva parc. KN C č.981/2
Občian.zákonník č.40
1970.64 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 18.03.2016
18.03.2016 Kúpna zmluva parcely KNC č.981/2
Občian.zákonník č.40
1970.64 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 18.03.2016
14.03.2016 Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov
Zmluva o budúcej zml
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Natur- Pack, a.s 22.01.2016
23.02.2016 Verejné obstarávanie v zmysle ustanovení zákona- Zateplenie budovy OÚ
Mandátna zmluva
2500.00 € s DPH Obec Nová Lesná ORIM-TENDER, s.r.o 22.02.2016
19.02.2016 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Darovacia zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ondrej Knižka 19.02.2016
05.02.2016 Zmeny a doplnky ÚP obce Nová Lesná
27122015
23760.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARCHING SNV, s.r.o 03.02.2016
27.11.2015 Darovacia zmluva KN E č.23/1
Darovacia zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ondrej Knižka 22.09.2015
30.09.2015 Zmluva o Elektronických službách
Zmluva o Elektronick
170000.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 30.09.2015
22.09.2015 Darovacia zmluva KN E č. 23/1, KN E 23/2
Darovacia zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ondrej Knižka 22.09.2015
Zobrazených 196 - 210 z celkových 267.
1 2 10 11 12 14 16 17 18