Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.01.2023
Crz:05.01.2023 11:50
Predmetom zmluvy je grafické riešenie výrobku a prevádzka diela
Podľa obch.zákonníka
549.20 € s DPH Obec Nová Lesná WEBY GROUP, s.r.o 02.01.2023
05.01.2023
Crz:05.01.2023 11:51
Predmetom zmluvy je integrácia redakčného systému Weby portál
Zmluva o prepojení
666.00 € s DPH Obec Nová Lesná WEBY GROUP, s.r.o 02.01.2023
22.12.2022
Crz:22.12.2022 13:09
Predmetom zmluvy je odmena mandatára za funkciu technika BOZP
Dodatok
45.00 € s DPH Obec Nová Lesná Martin Majerčák 20.12.2022
22.12.2022
Crz:22.12.2022 13:09
Predmetom zmluvy je špecifikácia dodacích, fakturačných, platobných, reklamačných a iných podmienok predmetu kúpy.
Rámcová zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná COOP Jednota Poprad 22.12.2022
22.12.2022
Crz:22.12.2022 13:09
Predmetom zmluvy je zabezpečiť spoločnú činnosť pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku
Verejnoprávna zmluva
8000.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 22.12.2022
21.12.2022
Crz:21.12.2022 15:31
Predmetom zmluvy je zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu v zmysle VZN obce o nakladní s komunálnym odpadom
12/POH-a/2022
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 14.12.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 13:26
Predmetom nájmu je grafické umiestnenie k.ú. Nová Lesná vyznačené na kópiách mapy, ktoré tvoria súčasť zmluvy
178/OPDR/2022
1.00 € s DPH Obec Nová Lesná Správa Tanapu- SR 10.09.2022
15.12.2022
Crz:15.12.2022 14:16
Predmetom dohody je záväzok organizátora realizovať bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č.22/36/010/4
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 14.12.2022
16.11.2022
Crz:16.11.2022 15:10
Nájom pozemkov na zabezpečenie stojísk odpadov proti vniknutiu medveďa
178/OPDR/2022
1.00 € s DPH Obec Nová Lesná SR Správa Tatranského národného parku v T. Lomnici 12.09.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je autorske dielo Monografia obce Nová Lesná
NR SR č.618/2003 Z.z
150.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Iveta Bujnová 08.09.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je operatívny prenájom farebného kopírovacieho zariadenia Ricoh MPC
Zmluva 01/2022
55.00 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP SK s.r.o 27.10.2022
03.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena vo forme práve uloženia a strpenia inžinierskych sieti
Zmluva §50 Ob.zákon.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Milan Oravec a manž. Eva Oravcová 17.10.2022
02.11.2022
Crz:09.11.2022 01:08
Predmetom zmluvy je autorske dielo Monografia obce Nová Lesná
NR SR č.618/2003 Z.z
550.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr. Boris Švirloch 08.09.2022
26.09.2022
Crz:26.09.2022 12:16
Zámena pozemkovKNC 61/1 na LV 331 s obcou Nová Lesná na LV č.1 KNC 1590/4
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Miroslav Fabián 26.09.2022
26.09.2022
Crz:26.09.2022 13:10
Zámena pozemkov KNE 1224/2 na LV 389 s obcou Nová Lesná na LV 1 KNC 1590/3
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing.Jozef Fábry 26.09.2022
Zobrazených 16 - 30 z celkových 297.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 19 20