Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
19.05.2021 Predmetom zmluvy je vecné bremeno na pozemky parc. KNC Nová Lesná uvedené v zmluve
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Sisulienka, s.r.o 18.05.2021
18.05.2021 Predmetom zmluvy je poskytnúť príjemcovi dotáciu pre použitie DHZ
Zmluva č.1421 591
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.05.2021
29.04.2021 Predmetom zmluvy je oprava zápisu čísla uznesenia
Dodatok ku zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ivana Habiňáková, rod. Hanigovská 29.04.2021
15.04.2021 Predmetom zmluvy je záväzok vykonať montáž a dodávku na stavbe Merače rýchlosti vozidiel
Zmluva o dielo
4920.00 € s DPH Obec Nová Lesná BELLIMPEX s.r.o 04.04.2021
15.04.2021 Predmetom zmluvy je dodávka traktora s príslušenstvom
Zmluva o dielo
29880.00 € s DPH Obec Nová Lesná AGRO-SPIŠ s.r.o Smižany 06.04.2021
24.03.2021 Predmetom zámeny zo strany predávajúcej spoločnosti sú pozemky parc. KNC č.1352/94, KNC č.266/4, parc. KNC 266/5 zapísané na LV č.847 kat. územie Nová Lesná
Zámenná zmluva
716.68 € s DPH Obec Nová Lesná Sisulienka , s.r.o 24.03.2021
22.03.2021 Predmetom tejto zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi predávajúcou obec Nová Lesná a predávajúcimi Ing. Michal Kriššák a manželka
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Michal Kriššák a MUDr. Zuzana Kriššáková 19.03.2021
22.03.2021 Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva kúpnej zmluvy k parc. KNC č.431/1 o výmere 92 m2.
Kúpna zmluva
1361.60 € s DPH Obec Nová Lesná Peter Knižka a manž. Albína Knižková 22.03.2021
18.03.2021 Predmetom zmluvy je vrátenie výpožičky ŠÚ SR do 30 dní od skončenia ščítania
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Štatistický úrad SR- Slovenská republika 17.03.2021
16.03.2021 Predmetom zmluvy je zmena zákona 25/2006 vkladá č.343/2015
Dodatok č.4
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná NATUR-PACK, a.s. 11.03.2021
01.03.2021 Predmetom je predtlačová príprava a zaslanie PDF na tlač obec.spravodajca Nová Lesná.
Zmluva o dielo
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná K.M.K. comp, Ing.Peter Kostka 19.02.2021
01.03.2021 Predmetom je predaj motorového vozidla MULTIKAR obci Batizovce.
Kúpna zmluva
500.00 € s DPH Obec Batizovce Obec Nová Lesná 01.03.2021
11.02.2021 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru na realizáciu Mikuláša
č.1105/2020/CE
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 17.12.2020
21.01.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
2407705187
159.00 € s DPH Obec Nová Lesná Generali Poisťovňa, a.s. 03.02.2021
21.01.2021 Predmetom zmluvy je zabezpečenie odvozu nebezpečného odpadu z mobilného odberového miesta na COVID-19
006/POH-d/2021
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner s.r.o Poprad 18.01.2021
Zobrazených 16 - 30 z celkových 229.
« Predchádzajúca 1 2 4 5 6 7 8 9 15 16