Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
05.03.2018 Predmetom je zriadenie Elektronickej služby Business24
Business24
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 05.03.2018
23.01.2018 Prevod vlastníckeho práva KN C č.191/5
Obč.zákonník 40/1964
1095.27 € s DPH Obec Nová Lesná Mick Ľubomír a manž.Miroslava 23.01.2018
23.01.2018 Prevod vlastníckeho práva KN C č.191/5
Obč.zákonník 40/1964
1095.27 € s DPH Obec Nová Lesná Mick Ľubomír a manž.Miroslava 23.01.2018
21.12.2017 Plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ÚK a stavebného poriadku
Dodatok č.10
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 21.12.2017
21.12.2017 Plnenie úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku ÚK a stavebného poriadku
Dodatok č.10
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 21.12.2017
23.11.2017 Vykonanie projektu pozemkových úprav v k.ú. Nová Lesná
PLO-2017/000474-294
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Okresný úrad Poprad,odbor pozem.a lesný 23.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 10.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Ing. Daniela Dudová Obec Nová Lesná 10.11.2017
10.11.2017 Priebežný audit a audit účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z.Z. o účtovníctve
Zmluva podľa § 269
1450.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Daniela Dudová 10.11.2017
11.10.2017 Predmetom zmluvy je zákazka Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo § 536
1812.00 € s DPH Obec Nová Lesná MANIRA, s.r.o 11.10.2017
19.09.2017 Zhotovenie diela- Preložka nadzemného el.vedenia a verejného osvetlenia
Obchodný zákon. §536
20831.00 € s DPH Obec Nová Lesná BEST ELEKTRIC, s.r.o 21.08.2017
30.08.2017 Zmluva za koncert Dni obce
Zmluva o dielo
400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Vladimír Hyben 28.08.2017
23.08.2017 Kolaudačné rozhodnutie- Verejná vyhláška
Č.j.598/2017/3-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 23.08.2017
15.08.2017 Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo č.9
322680.06 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 14.08.2017
15.08.2017 Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo č.9
322680.06 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 14.08.2017
Zobrazených 121 - 135 z celkových 223.
1 2 5 6 7 9 11 12 13 14 15