Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
07.11.2019 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní časti stavby anariadenie ústneho pojednávania
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 07.11.2019
05.11.2019 Predmetom tejto zmluvy je prejav vôle predávajúceho previesť nehnuteľnosť popísanú v článkuI. odseku1.
Kúpna zmluva
82550.00 € s DPH Obec Nová Lesná Bc.Lukáš Vdovjak 25.09.2019
08.10.2019 Predmetom zmluvy je výstavba chodníka v centre obce o dľžke 161m
Zmluva podľa zákona
35695.68 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o. 01.10.2019
04.10.2019 Predmetom dohody je aplikácia §10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č.19/36/010/
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 01.10.2019
18.09.2019 Predmet dodatku je drobný stavebný odpad DSO
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 06.09.2019
18.09.2019 Predmetom dodatku je drobný stavebný odpad DSO
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 06.09.2019
12.09.2019 Predmetom zmluvy je vybudovanie detského ihriska v obci Nová Lesná
Zmluva o dielo č.01/
8553.17 € s DPH Obec Nová Lesná Enercom s.r.o 11.09.2019
06.09.2019 Predmetom zmluvy je dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do školských zariadení pre deti v rámci programu Školské ovocie
Zmluva v zmysle §409
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná LUNYS, s.r.o 03.09.2019
07.08.2019 Predmetom prevodu tejto kúpnej zmluvy je novovytvorená parcela KN C č.85/2
Kúpna zmluva
2271.00 € s DPH Šimon Šifra a manž. Mária Šifrová Obec Nová Lesná 07.08.2019
02.08.2019 Predmetom je zámena pozemkov trvalý trávny porast
Zámenná zmluva
40700.00 € s DPH Obec Nová Lesná Radko Škoviera a spoločníci 30.07.2019
31.07.2019 Predmetom je poskytovanie SMS služieb
Dodatok č.2 k Zmluve
240.00 € s DPH Obec Nová Lesná eGov Systems, s.r.o 31.07.2019
25.07.2019 Realizácia a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov
Zmluva č.5697/2019
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Tatranská mliekareň, a.s. 11.07.2019
10.07.2019 Predmetom zmluvy sú paušálne a nepaušálne služby.
Zmluva IT servis
110.40 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP SK s.r.o 28.06.2019
03.07.2019 Poskytovanie právnych služieb
Dodatok č.2 k Zmluve
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná JUDr.Budzíková & JUDr.Dachová, s.r.o 16.06.2019
03.07.2019 Predmetom zmluvy sú udržiavacie práce na doméne stránky Novej Lesnej
Dodatok č.1 k Zmluve
80.00 € s DPH Obec Nová Lesná akad.arch.Tomáš Bujna 27.06.2019
Zobrazených 91 - 105 z celkových 229.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 15 16