Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
22.03.2021 Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva kúpnej zmluvy k parc. KNC č.431/1 o výmere 92 m2.
Kúpna zmluva
1361.60 € s DPH Obec Nová Lesná Peter Knižka a manž. Albína Knižková 22.03.2021
18.03.2021 Predmetom zmluvy je vrátenie výpožičky ŠÚ SR do 30 dní od skončenia ščítania
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Štatistický úrad SR- Slovenská republika 17.03.2021
16.03.2021 Predmetom zmluvy je zmena zákona 25/2006 vkladá č.343/2015
Dodatok č.4
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná NATUR-PACK, a.s. 11.03.2021
01.03.2021 Predmetom je predtlačová príprava a zaslanie PDF na tlač obec.spravodajca Nová Lesná.
Zmluva o dielo
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná K.M.K. comp, Ing.Peter Kostka 19.02.2021
01.03.2021 Predmetom je predaj motorového vozidla MULTIKAR obci Batizovce.
Kúpna zmluva
500.00 € s DPH Obec Batizovce Obec Nová Lesná 01.03.2021
11.02.2021 Predmetom zmluvy je poskytnutie peňažného daru na realizáciu Mikuláša
č.1105/2020/CE
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 17.12.2020
21.01.2021 Poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
2407705187
159.00 € s DPH Obec Nová Lesná Generali Poisťovňa, a.s. 03.02.2021
21.01.2021 Predmetom zmluvy je zabezpečenie odvozu nebezpečného odpadu z mobilného odberového miesta na COVID-19
006/POH-d/2021
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner s.r.o Poprad 18.01.2021
19.01.2021 Dodatkom sa mení bod 3.3 KZ.
Dodatok č.1
584.61 € s DPH Obec Nová Lesná Marcel Hanigovský, Ivana Habiňáková 19.01.2021
12.01.2021 Vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľov Projektu financovaného z EU soc.fondu, zlepšenie prístupu k zdrav.starostlivosti, prevencia a osveta v súvislosti s COVID-19
2020/001620-122
1103.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ministerstvo vnútra SR 11.01.2021
11.01.2021 Dodatok č.13 k zmluve o spoločnej činnosti pri plnení úloh preneseného výkonu št.správy na úseku úz.konania a stavebného poriadku
Dodatok č.13
3500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 15.12.2020
15.12.2020 Predmetom zmluvy je záväzok budúcich zmluvných strán o zriadení vecného bremena na časti pozemku ,,C,, parc.č.1305/27 o výmere 13213 m2
Zmluva o budú.zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná JUDr. Erika Borovská 11.12.2020
27.11.2020 Predmetom zmluvy ŠÚ SR je poskytnúť asistentom sčítania koncové zariadenie a SIM karty na výkon ščítania
Zmluva o výpožičke
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná SR -Štatistický úrad SR 26.11.2020
02.11.2020 Predmetom prevodu vlastníckeho práva je novovytvorená parc. KNC č.969/4 o výmere 20 m2 a parc. č.KNc č.90/3 o výmere 7m2, parc. č. KNC č.91/3 o výmere 29 m2
Kúpna zmluva
839.44 € s DPH Obec Nová Lesná Ivana Habiňáková 22.10.2020
02.11.2020 Predmetom prevodu kúpnej zmluvy ja novovytvorená parcela KNC č.969/5 o výmere 39 m2
Kúpna zmluva
584.61 € s DPH Obec Nová Lesná Marcel Hanigovský, Ivana Habiňáková 22.10.2020
Zobrazených 91 - 105 z celkových 297.
1 2 3 4 5 7 9 10 11 19 20