Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
16.06.2020 Predmetom zmluvy je špecifikácia služieb -vývoz /kuchynský odpad MŠ/BRKO.
Zmluva č.151/BO/2019
20.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 15.06.2020
12.06.2020 Predmetom je výlučný vlastník pozemku KNC č.198/3 o výmere 319 m2 vlastníka na LV č.1 Obec Nová Lesná
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Villa Sonne s.r.o. a Šándor Baláž s manželkou Obec Nová Lesná 12.06.2020
08.06.2020 Predmetom zmluvy udeľuje dedič autora súhlas na použitie diela rukopis Nová Lesná- Neuwaldorf.
Licenčná zmluva
2000.00 € s DPH Ema Kontríková Obec Nová Lesná 08.06.2020
04.06.2020 Predmetom zmluvy je cena nehnuteľnosti odsúhlasená obecným zastupiteľstvom
Dodatok č.1
539.65 € s DPH Šándor Baláž s manželkou Annou Obec Nová Lesná 04.06.2020
25.05.2020 Predmetom zmluvy je prehľbenie jazierka pre vytvorenie dostatočnej hľbky pre nasadenie vodných rastlín do jazera.
41/2020
624.00 € s DPH Obec Nová Lesná AF Development, s.r.o 21.05.2020
25.05.2020 Predmetom zmluvy je nákup vodných rastlín do jazera podľa špecifikácie v bode 6 b a fólie a podkladovej textílie na pozemku KNC č.12,13,14 v k.ú. Nová Lesná
42/2020
4300.83 € s DPH Obec Nová Lesná LUKAS Garden s.r.o 21.05.2020
23.04.2020 Predmetom zmluvy je ukončenie stavebných prác-Obnova ciest v Novej Lesnej
Zmluva o dielo 2
4288.91 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o. 22.04.2020
17.04.2020 Predmetom zámennej zmluvy je výmena pozemkov medzi obcou Nová Lesná a Judr. Klačkovou.
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH JUDR.Klačková Gabriela Obec Nová Lesná 17.04.2020
31.03.2020 Predmetom nájmu je prenechať nájomcom do užívania časť parc.KNC č.135 o výmere 2 m2 na osadenie pomníka vojakom 1. sv. vojny
Nájomná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Jaroslav Kerkeš 30.03.2020
31.03.2020 Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.3
22670.42 € s DPH Obec Nová Lesná Natur-Pack, a.s. 02.01.2020
27.03.2020 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva č.1420 325
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.03.2020
27.03.2020 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva č. 1420 325
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.03.2020
27.03.2020 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na rok 2019
Zmluva
8300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Úrad vlády Slovenskej republiky 08.10.2019
20.03.2020 Predmetom dodatku zmluvy je oprava ustanovení týkajúcich sa dohody o kúpnej cene
Dodatok č.1 k Zmluve
164.89 € s DPH Obec Nová Lesná Patrik Varga 05.02.2020
11.03.2020 Predmetom zmluvy je predtlačová príprava a zaslanie PDF formátu na tlač obecného spravodajca N.Lesná
č.513/1991
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Peter Kostka, K.M.K comp 05.03.2020
Zobrazených 61 - 75 z celkových 229.
1 2 3 5 7 8 9 15 16