Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
23.04.2020 Predmetom zmluvy je ukončenie stavebných prác-Obnova ciest v Novej Lesnej
Zmluva o dielo 2
4288.91 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o. 22.04.2020
17.04.2020 Predmetom zámennej zmluvy je výmena pozemkov medzi obcou Nová Lesná a Judr. Klačkovou.
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH JUDR.Klačková Gabriela Obec Nová Lesná 17.04.2020
31.03.2020 Predmetom nájmu je prenechať nájomcom do užívania časť parc.KNC č.135 o výmere 2 m2 na osadenie pomníka vojakom 1. sv. vojny
Nájomná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Jaroslav Kerkeš 30.03.2020
31.03.2020 Predmetom zmluvy je zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Dodatok č.3
22670.42 € s DPH Obec Nová Lesná Natur-Pack, a.s. 02.01.2020
27.03.2020 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva č.1420 325
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.03.2020
27.03.2020 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
Zmluva č. 1420 325
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 27.03.2020
27.03.2020 Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie z programu poskytovateľa Podpora rozvoja športu na rok 2019
Zmluva
8300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Úrad vlády Slovenskej republiky 08.10.2019
20.03.2020 Predmetom dodatku zmluvy je oprava ustanovení týkajúcich sa dohody o kúpnej cene
Dodatok č.1 k Zmluve
164.89 € s DPH Obec Nová Lesná Patrik Varga 05.02.2020
11.03.2020 Predmetom zmluvy je predtlačová príprava a zaslanie PDF formátu na tlač obecného spravodajca N.Lesná
č.513/1991
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Peter Kostka, K.M.K comp 05.03.2020
26.02.2020 Predmetom zmluvy je obstaranie a spracovanie odsúhlasených lokalít Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu obce Nová Lesná
č.2503022020
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARCHING SNV, s.r.o 26.02.2020
20.02.2020 Predmetom zmluvy je vykonávať periodické servisné práce a služby, odborné skúšky plynových zariadení vo vlastníctve objednávateľa
Zmluva č.01/2020
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná SEGAS-Štefan Lacuš 19.02.2020
28.01.2020 Zmluva o vecnom bremene
Zmluva o vecnom brem
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Sisulienka s.r.o. 28.01.2020
31.12.2019 Verejnoprávna zmluva
Verejnoprávna zmluva
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 20.12.2019
31.12.2019 Dodatok č.12
Dodatok č.12
3500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 23.10.2019
23.12.2019 Predmetom zmluvy je priechodná miestna komunikácia.
Nájomná zmluva
0.00 € s DPH Villa Sonne s.r.o. a Šándor Baláž s manželkou Obec Nová Lesná 06.12.2019
Zobrazených 61 - 75 z celkových 223.
1 2 3 5 7 8 9 14 15