Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
15.08.2017 Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo č.9
322680.06 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 14.08.2017
15.08.2017 Zateplenie budovy obecného úradu Nová Lesná
Zmluva o dielo č.9
322680.06 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 14.08.2017
09.08.2017 Prevod vlastníckeho práva kúpy pozemku parc. KNC 352/2, KNC 352/1
Obč.zákonník 40/1964
2400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Pavel Harabín a manž.Beáta Harabínová 09.08.2017
20.07.2017 Predloženie odvolania súvisiace s konaním PPÚ Nová Lesná
OÚ-PP_PLO-2017/00047
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Okresný úrad Poprad,odbor pozem.a lesný 19.06.2017
20.07.2017 Návrh na kolaudáciu stavby
598/2017/2-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 20.07.2017
20.07.2017 Návrh na kolaudáciu stavby
598/2017/2-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 20.07.2017
19.04.2017 Predmetom nájmu je nebytový priestor budova č.304,na pozemku KNC č.755LV č.1
Zmluva podľa § 663
331.96 € s DPH Slovak Telecom, a.s. Obec Nová Lesná 06.04.2017
07.04.2017 Prevod vlastníckeho práva parc. KN C č.42
Kúpna zmluva OZ č.40
5600.00 € s DPH Obec Nová Lesná Jakub Tonkovič a mnž.Lucia Tonkovičová 04.04.2017
01.03.2017 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
11/POHa/2012
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 28.02.2017
28.02.2017 Dopravné napojenie pre priprav.výstavbu
49/2017/3-Ká ÚR
0.00 € s DPH Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec Obec Nová Lesná 28.02.2017
17.02.2017 Projekt pozemkových úprav KNC Nová Lesná
OU-PP-PLO-2017/474
0.00 € s DPH OU Poprad-Pozemkový a lesný odbor Obec Nová Lesná 16.02.2017
23.01.2017 Dopravné napojenie pre pripravovanú výstavbu Pod Vodojemom BD II.
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 23.01.2017
20.01.2017 Prevod vlastníctva parc. KNC č.704
Kúpna zmluva OZ č.40
2332.30 € s DPH Peter Toder a Anita Kačová Obec Nová Lesná 20.01.2017
20.01.2017 Prevod vlastníckeho práva novovytvorenej parc. KNC č.703/1 a parc. č.704
Kúpna zmluva OZ č.40
2332.30 € s DPH Peter Toder a Anita Kačová Obec Nová Lesná 20.01.2017
17.01.2017 Prevod vlastníckeho práva k pozemku
Dodatok č.1
0.00 € s DPH František Kolej Obec Nová Lesná 11.01.2017
Zobrazených 76 - 90 z celkových 165.
1 2 3 4 6 8 9 10 11