Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
26.02.2020 Predmetom zmluvy je obstaranie a spracovanie odsúhlasených lokalít Zmien a doplnkov č.5 Územného plánu obce Nová Lesná
č.2503022020
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARCHING SNV, s.r.o 26.02.2020
20.02.2020 Predmetom zmluvy je vykonávať periodické servisné práce a služby, odborné skúšky plynových zariadení vo vlastníctve objednávateľa
Zmluva č.01/2020
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná SEGAS-Štefan Lacuš 19.02.2020
28.01.2020 Zmluva o vecnom bremene
Zmluva o vecnom brem
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Sisulienka s.r.o. 28.01.2020
31.12.2019 Verejnoprávna zmluva
Verejnoprávna zmluva
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 20.12.2019
31.12.2019 Dodatok č.12
Dodatok č.12
3500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 23.10.2019
23.12.2019 Predmetom zmluvy je priechodná miestna komunikácia.
Nájomná zmluva
0.00 € s DPH Villa Sonne s.r.o. a Šándor Baláž s manželkou Obec Nová Lesná 06.12.2019
23.12.2019 Predmetom je novovytvorená parcela KN C č.198/4 a prevod vlastníckeho práva KN C č.197/2.
Kúpna zmluva
539.65 € s DPH Šándor Baláž s manželkou Obec Nová Lesná 18.12.2019
23.12.2019 Predmetom je prenájom pozemku KN C č.932/4.
Nájomná zmluva
0.00 € s DPH MUDr. Vladimír Krasula s manželkou Obec Nová Lesná 18.12.2019
23.12.2019 Predmetom je vzájomná zámena pozemkov medzi obcou Nová Lesná a JUDr. Gabrielou Klačkovou.
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH JUDr. Gabriela Klačková Obec Nová Lesná 23.12.2019
04.12.2019 Predmetom prevodu tejto zmluvy je parc. KNC č.773 zapísaná na LV č.699, kat.územie Nová Lesná, v rozsahu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2.
Kúpna zmluva
180.00 € s DPH Patrik Varga Obec Nová Lesná 04.12.2019
03.12.2019 Predmetom prevodu kúpnej zmluvy je novovytvorená parcela KNC č.198/2 a parc. č.191/9 o výmere 70 m2
Kúpna zmluva
1050.00 € s DPH Ľubomír Mick Obec Nová Lesná 14.11.2019
29.11.2019 Predmetom zmluvy je uzatvorenie Zmluvy o zriadení vecného bremena.
Zmluva podľa zákona
0.00 € s DPH Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Nová Lesná 06.11.2019
19.11.2019 Predmetom prevodu vlastníckeho práva kúpnej zmluvy je novovytvorená parc. KNC č.703/2 a parc. KNC č.705/2
Kúpna zmluva
2436.00 € s DPH Jozef Petrík a manž. Gabriela Petríková Obec Nová Lesná 14.11.2019
15.11.2019 Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva odčlenením parcely KNC č.966/1
Kúpna zmluva
720.00 € s DPH Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nová Lesná Obec Nová Lesná 14.11.2019
15.11.2019 Predmetom zmluvy je vzájomná zámena pozemkov parcely KNC č. 435/3
Zámenná zmluva
8063.21 € s DPH Ing.Tomáš Vaverčák amanž. Mgr.Dagmar Vaverčáková Obec Nová Lesná 14.11.2019
Zobrazených 76 - 90 z celkových 229.
1 2 3 4 6 8 9 10 15 16