Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
09.06.2021 Predmetom zmluvy je vykonať rekonštrukciu cesty podľa príslušnej časti projektovej dokumentácie
Zmluva o dielo
56207.62 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o 09.06.2021
04.06.2021 Predmetom zmluvy je zber, vývoz a zhodnotenie BRKO vyprodukovaných z domácností na území obce Nová Lesná
Zmluva o zbere,
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner s.r.o Poprad 03.06.2021
27.05.2021 Predmetom prenájmu je nájom chladiaceho zariadenia v Dome smútku Nová Lesná
Zmluva o prenájme
60.00 € s DPH Obec Nová Lesná Pohrebná služba Charun, Poprad 26.05.2021
26.05.2021 Žiadosť o akceptáciu platobných kariet
G1 platobné karty
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Global Payments s.r.o. 25.05.2021
26.05.2021 Vyhlásenie o skutočnom majiteľovi účtu
G2 majiteľ účtu
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Global Payments s.r.o. 25.05.2021
25.05.2021 Predmetom zmluvy je prenájom pozemku parc. KNC č.940/2 o výmere 13 m2 kat.územie Nová Lesná
Nájomná zmluva
29.35 € s DPH Obec Nová Lesná Zuzana Zavarská 20.05.2021
19.05.2021 Predmetom je prevod vlastníckeho práva parc. KNC č.1305/280 o výmere 11m2
Kúpna zmluva
164.89 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Pavol Králik 17.05.2021
19.05.2021 Predmetom prevodu vlastníckeho práva tejto zmluvy je parc. KNC č.1694 o výmere 2342 m2
Kúpna zmluva
1.00 € s DPH Obec Nová Lesná DIMENZIA, spol.s.r.o 17.05.2021
19.05.2021 Predmetom zmluvy je vecné bremeno na pozemky parc. KNC Nová Lesná uvedené v zmluve
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Sisulienka, s.r.o 18.05.2021
18.05.2021 Predmetom zmluvy je poskytnúť príjemcovi dotáciu pre použitie DHZ
Zmluva č.1421 591
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 18.05.2021
29.04.2021 Predmetom zmluvy je oprava zápisu čísla uznesenia
Dodatok ku zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ivana Habiňáková, rod. Hanigovská 29.04.2021
15.04.2021 Predmetom zmluvy je záväzok vykonať montáž a dodávku na stavbe Merače rýchlosti vozidiel
Zmluva o dielo
4920.00 € s DPH Obec Nová Lesná BELLIMPEX s.r.o 04.04.2021
15.04.2021 Predmetom zmluvy je dodávka traktora s príslušenstvom
Zmluva o dielo
29880.00 € s DPH Obec Nová Lesná AGRO-SPIŠ s.r.o Smižany 06.04.2021
24.03.2021 Predmetom zámeny zo strany predávajúcej spoločnosti sú pozemky parc. KNC č.1352/94, KNC č.266/4, parc. KNC 266/5 zapísané na LV č.847 kat. územie Nová Lesná
Zámenná zmluva
716.68 € s DPH Obec Nová Lesná Sisulienka , s.r.o 24.03.2021
22.03.2021 Predmetom tejto zmluvy je vzájomná zámena pozemkov medzi predávajúcou obec Nová Lesná a predávajúcimi Ing. Michal Kriššák a manželka
Zámenná zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Michal Kriššák a MUDr. Zuzana Kriššáková 19.03.2021
Zobrazených 76 - 90 z celkových 297.
1 2 3 4 6 8 9 10 19 20