Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.11.2018 Odvoz a likvidácia odpadu
Z 201847279_Z
141593.58 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 07.11.2018
05.11.2018 Prenájom nebytových priestorov na parc. KNC p.č. 729/1 k.ú. Nová Lesná
Zákona č.116/1990 Zb
240.00 € s DPH Obec Nová Lesná Partner s.r.o 31.08.2018
13.09.2018 Prevod vlastníckeho práva parc. KNC č.888/5
Ob.zákoník č.40/1964
1517.40 € s DPH Obec Nová Lesná Martin Blažo s manž. Helenou 13.09.2018
17.07.2018 Predmetom zmluvy je pracovná zdravotná služba podľa predmetu činnosti PZS
Zmluva OPPL-8263/20
50.00 € s DPH Obec Nová Lesná Pracovná zdravotná služba s.r.o. 17.07.2018
10.07.2018 Dodatok č.3 k Poistnej zmluve č.2404881751
Dodatok č.3 k Poistn
1050.70 € s DPH Obec Nová Lesná Generali Poisťovňa a.s 07.07.2018
03.07.2018 Je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná TOPSET Solutions s.r.o 18.06.2018
19.06.2018 Predmetom dodatku je zmena článku 6
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská inovačná a energetická agentúra 14.06.2018
24.05.2018 Zriadenie vecného bremena k pozemkom
0.00 € s DPH Mgr. Kristína Staňová Obec Nová Lesná 24.05.2018
23.05.2018 Predmetom dodatku je zmena článku 1 a zmena článku 3
19900.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 22.05.2018
09.05.2018 Predmetom prevodu vlastníckeho práva titulom tejto zmluvy je novovytvorená parc. KN C č. 887/3 o výmere 255 m2, ostatná plocha, vzniknutá z parc. KN C č. 887, vytvorená geometrickým plánom č. 5/2018, vyhotovený fi. GEOPLAN so sídlom v Poprade, overený Okresným úradom Poprad, dňa 05.02.2018, pod. č. G1-92/18.
3559.80 € s DPH Martin Blažo Obec Nová Lesná 09.05.2018
18.04.2018 Vykonanie projektu pozemkových úprav
OU-PP-2018/536-309-G
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Okresný úrad Poprad,odbor pozem.a lesný 18.04.2018
17.04.2018 Predmetom zmluvy je poskytnúť príjemcovi dotáciu a použiť ju pre DHZ obce.
Zmluva č.148 514
1400.00 € s DPH Obec Nová Lesná Dobrovoľná požiarna ochrana SR 16.04.2018
09.04.2018 Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb spracovanie osobných údajov.
ZO-2018-52-01
15.00 € s DPH Obec Nová Lesná NAJ, s.r.o 19.03.2018
14.03.2018 Dodávka čerstvých pekárenských výrobkov
Zákona č.513/1991 Z.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Velička spol.s.r.o 09.03.2018
13.03.2018 Dodržanie technológie výstavby podľa PD.
Dodatok k Zmluve č.9
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 13.03.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 223.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 13 14 15