Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
03.07.2019 Predmetom zmluvy je predtlačová príprava obecných novín
Zmluva o dielo
30.00 € s DPH Obec Nová Lesná akad.arch.Tomáš Bujna 01.07.2019
20.06.2019 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Školská
48027.10 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o. 10.06.2019
04.06.2019 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar-potraviny podľa objednávok
Podľa Zákona č.513/1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná COOP Jednota 03.06.2019
20.03.2019 Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu
Dodatok č.04
2.06 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.03.2019
15.03.2019 Vytvorenie softwaru TENDERnet na webovej stránke
Zákon č.185/2015 Z.z
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná TENDERnet s.r.o 06.03.2019
25.02.2019 Výpočet poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov
Zákon č.329/2018 Z.z
8.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 25.02.2019
12.11.2018 Odvoz a likvidácia odpadu
Z 201847279_Z
141593.58 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 07.11.2018
05.11.2018 Prenájom nebytových priestorov na parc. KNC p.č. 729/1 k.ú. Nová Lesná
Zákona č.116/1990 Zb
240.00 € s DPH Obec Nová Lesná Partner s.r.o 31.08.2018
13.09.2018 Prevod vlastníckeho práva parc. KNC č.888/5
Ob.zákoník č.40/1964
1517.40 € s DPH Obec Nová Lesná Martin Blažo s manž. Helenou 13.09.2018
17.07.2018 Predmetom zmluvy je pracovná zdravotná služba podľa predmetu činnosti PZS
Zmluva OPPL-8263/20
50.00 € s DPH Obec Nová Lesná Pracovná zdravotná služba s.r.o. 17.07.2018
10.07.2018 Dodatok č.3 k Poistnej zmluve č.2404881751
Dodatok č.3 k Poistn
1050.70 € s DPH Obec Nová Lesná Generali Poisťovňa a.s 07.07.2018
03.07.2018 Je poverenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov
tz2018-05-15jv1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná TOPSET Solutions s.r.o 18.06.2018
19.06.2018 Predmetom dodatku je zmena článku 6
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská inovačná a energetická agentúra 14.06.2018
24.05.2018 Zriadenie vecného bremena k pozemkom
0.00 € s DPH Mgr. Kristína Staňová Obec Nová Lesná 24.05.2018
23.05.2018 Predmetom dodatku je zmena článku 1 a zmena článku 3
19900.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARPROG, a.s. Poprad 22.05.2018
Zobrazených 106 - 120 z celkových 229.
1 2 3 4 5 6 8 10 11 12 15 16