Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
12.08.2020 Predmetom zmluvy je spoločné dielo pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1000.00 € s DPH Obec Nová Lesná doc.PhDr.Peter Olexák,PhD. 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1000.00 € s DPH Obec Nová Lesná doc.PhDr.Peter Olexák,PhD. 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1.00 € s DPH Obec Nová Lesná Milan Vdovjak 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
500.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Marián Soják, PhD. 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1250.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Martina Šlampová 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1525.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
750.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Božena Malovcová 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1875.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr. Ingrid Janigová 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Darina Javorská 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
500.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Marta Bednárová 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
375.00 € s DPH Obec Nová Lesná RNDr. Adrián Harničár 12.08.2020
27.07.2020 Predmetom je prenájom poľnohospodárskej pôdy parc.1590/1 kataster Nová Lesná.
Nájomná zmluva
78.20 € s DPH Rastislav Kušnirák Obec Nová Lesná 27.07.2020
22.07.2020 Predmetom zmluvy je zriadenie vecného bremena k parcele KNC č.1576 parcela C zapísaná na LV č.1 pre Obec Nová Lesná
Zmluva podľa § 151
0.00 € s DPH Rudolf Skokan Obec Nová Lesná 20.07.2020
29.06.2020 Na základe geom.plánu 83/19 vznikla odčlenením z parcely KNC 932 parcela KNC 932/4 o výmere 15 m2.
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH MUDr.Krasula Vladimír s manželkou Violou Obec Nová Lesná 29.06.2020
18.06.2020 Predmetom je výlučný vlastník pozemku KNC 198/3 o výmere 319 m2 vlastníka na LV č.1 Obec Nová Lesná
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Villa Sonne s.r.o. a Šándor Baláž s manželkou Obec Nová Lesná 12.06.2020
Zobrazených 46 - 60 z celkových 229.
1 2 4 6 7 8 9 15 16