Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
28.03.2022 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vec.bremena
22322
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing.Tibor Turan 22.03.2022
23.03.2022 Predmetom je spolupráca pri odchyte túlavých domácich zvierat v katastrálnom území obce.
2022
50.00 € s DPH Obec Nová Lesná MVDr. Lenka Zolnierčiková 22.02.2022
16.03.2022 Predmetom zmluvy je poskytnúť zabezpečenie realizácie predmetu zákazky
Zmluva o dielo
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Peter Kostka K.M.K comp 09.03.2022
21.02.2022 PPA -Chodník a lávka cez Novolesniansky potok v obci Nová Lesná
309070AGQ4
35695.68 € s DPH Obec Nová Lesná Pôdohospodárska platobná agenúra 07.01.2022
27.01.2022 Predmetom zmluvy je vypracovať projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie
Zmluva o dielo
5346.96 € s DPH Obec Nová Lesná LABUDA ASI s.r.o 27.01.2022
03.01.2022 Predmetom kúpnej zmluvy je rámcová špecifikácia dodacích podmienok dodávka tovaru
Rámcová zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná COOP Jednota Poprad 31.12.2021
31.12.2021 Predmetom je prevod parc. KNC 1305/171 o výmere 131 m2, ostatná plocha.
Kúpna zmluva
2031.81 € s DPH Miroslav Gajko Obec Nová Lesná 30.12.2021
29.12.2021 Zabezpečenie spoločnej činnosti pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy na úseku úz.konania a staveb.poriadku
Verejnoprávna zmluva
7000.00 €/rok s DPH Obec Nová Lesná Mesto Vysoké Tatry 29.12.2021
06.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela
Zmluva o dielo
900.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr.Ingrid Janigová 30.11.2021
06.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela
Zmluva o dielo
1000.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 30.11.2021
06.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela
Zmluva o dielo
750.00 € s DPH Obec Nová Lesná Mgr. Ľuboš Janaček 30.11.2021
06.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela
Zmluva o dielo
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Martina Šlampová 30.11.2021
06.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela
Zmluva o dielo
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Marián Soják, PhD. 30.11.2021
06.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela
Zmluva o dielo
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Božena Malovcová 30.11.2021
06.12.2021 Predmetom zmluvy je vytvorenie autorského diela
Zmluva o dielo
180.00 € s DPH Obec Nová Lesná RNDr. Adrián Harničár 30.11.2021
Zobrazených 46 - 60 z celkových 297.
1 2 4 6 7 8 9 19 20