Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
18.09.2019 Predmet dodatku je drobný stavebný odpad DSO
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 06.09.2019
18.09.2019 Predmetom dodatku je drobný stavebný odpad DSO
Dodatok č.1 k Zmluve
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 06.09.2019
12.09.2019 Predmetom zmluvy je vybudovanie detského ihriska v obci Nová Lesná
Zmluva o dielo č.01/
8553.17 € s DPH Obec Nová Lesná Enercom s.r.o 11.09.2019
06.09.2019 Predmetom zmluvy je dodávať ovocie, zeleninu a výrobky z nich do školských zariadení pre deti v rámci programu Školské ovocie
Zmluva v zmysle §409
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná LUNYS, s.r.o 03.09.2019
07.08.2019 Predmetom prevodu tejto kúpnej zmluvy je novovytvorená parcela KN C č.85/2
Kúpna zmluva
2271.00 € s DPH Šimon Šifra a manž. Mária Šifrová Obec Nová Lesná 07.08.2019
02.08.2019 Predmetom je zámena pozemkov trvalý trávny porast
Zámenná zmluva
40700.00 € s DPH Obec Nová Lesná Radko Škoviera a spoločníci 30.07.2019
31.07.2019 Predmetom je poskytovanie SMS služieb
Dodatok č.2 k Zmluve
240.00 € s DPH Obec Nová Lesná eGov Systems, s.r.o 31.07.2019
25.07.2019 Realizácia a kúpa mlieka a mliečnych výrobkov
Zmluva č.5697/2019
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Tatranská mliekareň, a.s. 11.07.2019
10.07.2019 Predmetom zmluvy sú paušálne a nepaušálne služby.
Zmluva IT servis
110.40 € s DPH Obec Nová Lesná ADCOMP SK s.r.o 28.06.2019
03.07.2019 Poskytovanie právnych služieb
Dodatok č.2 k Zmluve
300.00 € s DPH Obec Nová Lesná JUDr.Budzíková & JUDr.Dachová, s.r.o 16.06.2019
03.07.2019 Predmetom zmluvy sú udržiavacie práce na doméne stránky Novej Lesnej
Dodatok č.1 k Zmluve
80.00 € s DPH Obec Nová Lesná akad.arch.Tomáš Bujna 27.06.2019
03.07.2019 Predmetom zmluvy je predtlačová príprava obecných novín
Zmluva o dielo
30.00 € s DPH Obec Nová Lesná akad.arch.Tomáš Bujna 01.07.2019
20.06.2019 Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulica Školská
48027.10 € s DPH Obec Nová Lesná Asfalty Tatry, s.r.o. 10.06.2019
04.06.2019 Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho dodať tovar-potraviny podľa objednávok
Podľa Zákona č.513/1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná COOP Jednota 03.06.2019
20.03.2019 Osobitné dojednania k zmluvám o dodávke plynu
Dodatok č.04
2.06 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20.03.2019
Zobrazených 31 - 45 z celkových 165.
1 3 5 6 7 8 9 10 11