Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
02.11.2020 Predmetom prevodu kúpnej zmluvy ja novovytvorená parcela KNC č.969/5 o výmere 39 m2
Kúpna zmluva
584.61 € s DPH Obec Nová Lesná Marcel Hanigovský, Ivana Habiňáková 22.10.2020
27.10.2020 Predmetom tejto dohody je aplikácia § 10 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe.
č.20(36/010/36
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad 27.10.2020
06.10.2020 Poskytnutie podpory z Enviromentálneho fondu na podporu projektu.
89/POD-706/20
4988.45 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská agentúra životného prostredia 05.10.2020
30.09.2020 Predmetom sú stavebné práce a dodávka materiálu na rekonštrukciu strechy na objekte Dom smútku v Novej Lesnej.
Zmluva o dielo
22798.72 € s DPH Obec Nová Lesná Metrotile CE, s.r.o. 29.09.2020
18.09.2020 Vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika.
Zmluva na výkon
35.00 € s DPH Obec Nová Lesná Martin Majerčák 16.09.2020
09.09.2020 Predmetom dodatku je doplnok článku IV. o zmluvnej pokute
Dodatok č.1
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Viktor Halíř 08.09.2020
08.09.2020 Predmetom nájmu je užívanie pozemku KNC č.1567 a KNC č.1568 za účelom zriadenia obslužnej miestnej komunikácie triedy C3
Zmluva podľa Občian.
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Viktor Halíř 08.09.2020
31.08.2020 Predmetom dodatku zmluvy je zmena, nakoľko dodávateľ nie je platcom DPH.
Dodatok č.1
4300.83 € s DPH Obec Nová Lesná LUKAS Garden s.r.o 25.08.2020
18.08.2020 Predmetom zmluvy je povinnosť poskytovať Zákazníkovi dôveryhodnú službu vydávania certifikátov
Zmluva podľa § 269
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Disig, a.s. 17.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je spoločné dielo pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1000.00 € s DPH Obec Nová Lesná doc.PhDr.Peter Olexák,PhD. 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1000.00 € s DPH Obec Nová Lesná doc.PhDr.Peter Olexák,PhD. 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1.00 € s DPH Obec Nová Lesná Milan Vdovjak 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
500.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Marián Soják, PhD. 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1250.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ing. Martina Šlampová 12.08.2020
12.08.2020 Predmetom zmluvy je návrh spoločného diela pod názvom MONOGRAFIA OBCE NOVÁ LESNÁ
Zmluva podľa zákona
1525.00 € s DPH Obec Nová Lesná PhDr. Zuzana Kollárová, PhD. 12.08.2020
Zobrazených 31 - 45 z celkových 223.
1 3 5 6 7 8 9 14 15