Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
14.03.2016 Zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov
Zmluva o budúcej zml
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Natur- Pack, a.s 22.01.2016
23.02.2016 Verejné obstarávanie v zmysle ustanovení zákona- Zateplenie budovy OÚ
Mandátna zmluva
2500.00 € s DPH Obec Nová Lesná ORIM-TENDER, s.r.o 22.02.2016
19.02.2016 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Darovacia zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ondrej Knižka 19.02.2016
05.02.2016 Zmeny a doplnky ÚP obce Nová Lesná
27122015
23760.00 € s DPH Obec Nová Lesná ARCHING SNV, s.r.o 03.02.2016
27.11.2015 Darovacia zmluva KN E č.23/1
Darovacia zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ondrej Knižka 22.09.2015
30.09.2015 Zmluva o Elektronických službách
Zmluva o Elektronick
170000.00 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 30.09.2015
22.09.2015 Darovacia zmluva KN E č. 23/1, KN E 23/2
Darovacia zmluva
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Ondrej Knižka 22.09.2015
15.07.2015 Územné rozhodnutie- Verejná vyhláška
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská,distribučná a.s. 14.07.2015
30.06.2015 Dodatok k zmluve o právnych službách
Dodatok/ 01082008
200.00 € s DPH Obec Nová Lesná JUDr. Budzíková § JUDr.Dachová, s.r.o 15.06.2015
13.05.2015 Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o budúcej zml
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Jozef Brtáň s manželkou 30.03.2015
04.05.2015 Verejná vyhláška- stavebné konanie
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovesnká disatribučná a.s. Košice 30.04.2015
13.04.2015 Kúpna zmluva v zmysle § 588 Obč.zák. č.40/1964 Zb.
Kúpna zmluva
2128.58 € s DPH František a Kvetoslava Teplický Obec Nová Lesná 13.04.2015
13.04.2015 Dohoda o urovnaní
Dohoda o urovnaní
22571.86 € s DPH Obec Nová Lesná COOP JEDNOTA Poprad 13.04.2015
25.03.2015 Dodatok č.1 k Zmluve o úvere
84/AUOC/2014
83410.34 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 24.03.2015
25.03.2015 Vyhlásenie
84/AUOC/2014
83410.34 € s DPH Obec Nová Lesná Slovenská sporiteľňa, a.s. 24.03.2015
Zobrazených 31 - 45 z celkových 94.
1 3 5 6 7