Obec Nová Lesná

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
20.07.2017 Návrh na kolaudáciu stavby
598/2017/2-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 20.07.2017
20.07.2017 Návrh na kolaudáciu stavby
598/2017/2-Ká
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Východoslovenská distribučná a.s. 20.07.2017
19.04.2017 Predmetom nájmu je nebytový priestor budova č.304,na pozemku KNC č.755LV č.1
Zmluva podľa § 663
331.96 € s DPH Slovak Telecom, a.s. Obec Nová Lesná 06.04.2017
07.04.2017 Prevod vlastníckeho práva parc. KN C č.42
Kúpna zmluva OZ č.40
5600.00 € s DPH Obec Nová Lesná Jakub Tonkovič a mnž.Lucia Tonkovičová 04.04.2017
01.03.2017 Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve
11/POHa/2012
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Brantner Poprad, s.r.o 28.02.2017
28.02.2017 Dopravné napojenie pre priprav.výstavbu
49/2017/3-Ká ÚR
0.00 € s DPH Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec Obec Nová Lesná 28.02.2017
17.02.2017 Projekt pozemkových úprav KNC Nová Lesná
OU-PP-PLO-2017/474
0.00 € s DPH OU Poprad-Pozemkový a lesný odbor Obec Nová Lesná 16.02.2017
23.01.2017 Dopravné napojenie pre pripravovanú výstavbu Pod Vodojemom BD II.
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 23.01.2017
20.01.2017 Prevod vlastníctva parc. KNC č.704
Kúpna zmluva OZ č.40
2332.30 € s DPH Peter Toder a Anita Kačová Obec Nová Lesná 20.01.2017
20.01.2017 Prevod vlastníckeho práva novovytvorenej parc. KNC č.703/1 a parc. č.704
Kúpna zmluva OZ č.40
2332.30 € s DPH Peter Toder a Anita Kačová Obec Nová Lesná 20.01.2017
17.01.2017 Prevod vlastníckeho práva k pozemku
Dodatok č.1
0.00 € s DPH František Kolej Obec Nová Lesná 11.01.2017
04.01.2017 Úprava práv a povinností pri poskytovaní Elektronických služieb
Zmluva o Elekt.služb
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná Obec Nová Lesná 03.01.2017
16.11.2016 Dodávka potravinového tovaru zo skladu
Zmluva podľa §273
0.00 € s DPH Obec Nová Lesná LUNYS, s.r.o 02.11.2016
04.11.2016 Zmena stavby -Bytový dom
Verejná vyhláška
0.00 € s DPH Ivan Baláž Obec Nová Lesná 04.11.2016
02.11.2016 Prevod vlastníckeho práva parc. č.KNC č.42
Kúpna zmluva OZ č.40
5600.00 € s DPH Mgr.Jakub Tonkovič s manž.Mgr. Lucia Tonkovičová Obec Nová Lesná 26.10.2016
Zobrazených 31 - 45 z celkových 116.
1 3 5 6 7 8